BUSINESSNOVA – ROZWIJAMY „TALENTY”

Każdą organizację tworzą LUDZIE. Sukces przedsiębiorstwa jest w ich rękach. Dzięki ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu pracowników możemy sprawić, że pokierują biznesem właściwie i przyniosą duże sukcesy dla organizacji.

Tworzymy unikalne programy rozwojowe „szyte na miarę”, które udoskonalają zawodowe kompetencje pracowników, top managementu.

Współpracujemy z wysokiej klasy trenerami, coachami, mentorami, doradcami w różnych dziedzinach, a także ekspertami i praktykami biznesowymi kluczowych firm.

Programy wszystkich szkoleń są starannie dobierane i opracowywane we współpracy z Klientem. Tworzone po dogłębnym zbadaniu potrzeb oraz specyfiki danej organizacji.

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji:

+48 784 000 751
kontakt@businessnova.pl

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Zarządzanie zespołem
 • Motywacja pracowników
 • Negocjacje handlowe
 • Zakazane porozumienia rynkowe
 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
 • Obrót wierzytelnościami
 • HR Business Partnering
 • Współpraca ze Związkami Zawodowymi
 • Customer Experience Management
 • Audyt wewnętrzny
 • Controling Personalny
 • Change Management
 • Leadership Management i in.
Programy wszystkich szkoleń są starannie dobierane i opracowywane we współpracy z Klientem.
Tworzone po dogłębnym zbadaniu potrzeb oraz specyfiki danej organizacji.

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji:

+48 784 000 751
kontakt@businessnova.pl

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie stresem
 • Delegowanie obowiązków
 • Podejmowanie decyzji i in.

We współpracy z naszymi ekspertami opracowaliśmy wyjątkowe praktyczne warsztaty.

FIT & TEAM BUILDING:

Program jest skierowany do osób, pracujących przy biurku. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany trener-coach w biurze firmy. Ćwiczenia są dobierane do potrzeb zespołu oraz stanu zdrowia każdego pracownika oddziału, polepszają kondycję, samopoczucie oraz pomagają rozwiązać problemy w zespołowej pracy. Po odbytym kursie poprawia się fizyczny i umysłowy stan zdrowia w kluczowych dla pracowników biurowych dziedzinach: krwionośny system, kręgosłup, zmęczenie oczu, utrata koncentracji etc.

HEALTH & WELLBEING PROGRAM:

Program jest skierowany do pracowników średniego, wyższego szczebla i osób, pracujących z klientem, które są „wizytówkami” firmy i powinny robić jak najlepsze wrażenie dzięki zdrowemu, atrakcyjnemu wyglądowi. Dobieramy diety i treningi, techniki masażu i relaksacji. Dodatkowo organizujemy spotkania ze stylistą, wizażystką, kosmetologiem (wszystkie opcje są do indywidualnego ustalenia z Klientem). W ramach danego programu mamy również warsztaty z zakresu mowy ciała, pracy z mikrofonem, chodzenia etc. W programie są stosowane zaawansowane i uznane na świecie systemy, takie jak: Pilates, Joga, TRX,  BOSU,  Obwód,  Interwał, Trilo Chi, Dance ¾, Body Art, technika baletowa, czy fitnessowe zajęcia, typu Shape i Cardio w każdej formie. Nasze treningi – to jednocześnie lekcje świadomości ciała, które pomagają pokochać swoje naturalne piękno. Współpracujemy z najlepszymi masażystami, trenerami i dietetykami, uczymy jak się relaksować i oddychać. Państwa pracownicy zyskują zdrowie, lepszy wygląd i dobre samopoczucie oraz wyższą samoocenę, lepiej radzą sobie ze stresem i jeszcze lepiej reprezentują firmę.

W ramach tego programu organizujemy Dni Fitness & Wellness wraz z licznymi atrakcjami, a także wyjazdy integracyjne, nagrodowe (a w ramach tego: warsztaty taneczne, joga, pilates, kurs zdrowego gotowania etc.).

BURN OUT – WYPALENIE ZAWODOWE:

Program jest skierowany głównie do managerów średniego i wyższego szczebla. Dedykowany jest każdemu, kto czuje, że utknął w miejscu, utracił siły i radość, jakie niesie spełnianie się w pracy zawodowej. Warsztat to:

 • Rozpoznawanie blokad w ciele, sposoby na radzenie sobie z negatywnymi wydarzeniami z życia, które zapisują się w ciele jako bóle, drętwienia
 • Dotarcie do ukrytego celu, misji życiowej przy pomocy hipnozy (dla chętnych)
 • Sposoby pracy z oddechem
 • Praca ustawieniowa – dzięki niej dowiemy się co dzieje się w naszej pracy na poziomie nieświadomym, ku czemu zmierzamy, co jest konfliktem

Kurs przyniesie następujące korzyści w postaci:

 • Spotkania z własnymi emocjami w obecności doświadczonego terapeuty, rozróżnienia emocji wtórnych i pierwotnych
 • Rozmontowania ograniczających blokad na poziomie psychiki i ciała
 • Uwolnienia kreatywności i własnego drzemiącego potencjału
 • Diagnozy obecnej sytuacji zawodowej
 • Umiejętności pracy z własnym ciałem
 • Modyfikacji  pracy, stanowiska, stylu życia, stylu zarządzania

EMISJA I HIGIENA GŁOSU:

Warsztaty są skierowane do osób, których głównym narzędziem pracy jest głos (na przykład pracownicy Call/Contact Center). Program składa się z ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych oraz ćwiczeń prozodii mowy (akcent, intonacja, tempo mowy).

Kurs przyniesie następujące korzyści w postaci:

 • Poznania i rozwoju technik prawidłowej emisji głosu
 • Poznania ćwiczeń i technik relaksacyjno-oddechowych, artykulacyjnych jako bazy do efektywnego i skutecznego mówienia
 • Poznania technik i sposobów ochrony swojego głosu, aby wyeliminować typowe problemy, takie jak: chrypka, suchość w gardle, płytki oddech
 • Wykształcenia umiejętności skutecznego operowania głosem, aby mówić z zaangażowaniem
 • Rozwoju kompetencji komunikacyjnych, które są podstawą efektywnego kontaktu i budowania relacji
 • Doskonalenia umiejętności mówienia tak, aby nas słyszano, rozumiano i chętnie słuchano

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE:

Program skierowany jest do wszystkich osób, dla których ważne jest nie tylko CO powiedzieć w trakcie wystąpienia publicznego, ale również JAK to zrobić.

Kurs przyniesie następujące korzyści w postaci:

 • Ukształtowania postaw i umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i publicznej
 • Umiejętność radzenia sobie z własnymi ograniczeniami komunikacyjnymi oraz rozwój swoich talentów
 • Przeglądu modeli komunikacji publicznej z akcentem na wywieranie wrażenia, perswazję i efektywną prezentację informacji
 • Umiejętności budowania swojego wizerunku poprzez głos
 • Umiejętności wywierania wpływu głosem

PRACA Z KOŃMI (INNOWACYJNA METODA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM): 

Praktyczne szkolenie jest skierowane do kadry managerskiej i ma za zadanie podnieść kompetencje managerów w zakresie efektywnego zarządzania zespołem. W danym warsztacie to konie pełnią rolę trenerów. Program jest nastawiony na rozwój osobowościowy – samoświadomości, przywództwa, umiejętności psychologicznych i społecznych oraz pomoc w zmianie, do której uczestnik warsztatu dąży.

W trakcie szkolenia poruszymy następujące kwestie:

 • W jaki sposób szybciej i łatwiej realizować swoje cele?
 • Jak podejmować lepsze decyzje?
 • Jak wykorzystać cały potencjał swoich zespołów?
 • Jak zbudować efektywnie działające organizacje?
 • W jaki sposób rozbudzić w innych energię i entuzjazm do działania?
 • Jak łatwiej przekonać innych do swojej racji?
 • Na czym polega świadome przywództwo?
 • Jakie narzędzia stosuję jako świadomy swoich możliwości przywódca?
 • Jak odbierają nas podwładni?
 • Jak określić jasną i zrozumiałą wizję swojego działania czy postępowania?
 • Jak oceniać etap rozwoju pracownika i dopasowywać do niego najlepsze strategie zarządzania?
 • Na czym polega tajemnica ludzkich motywacji?
 • Jak rozwiązywać konflikty i „trudne sytuacje”?
 • W jaki sposób stworzyć swój indywidualny plan rozwoju przywództwa?

Po ukończeniu kursu uczestnicy mają jasno określony cel i wiedzą, jak kontrolować własne emocje, nie poddawać się łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób. Nabywają zdolność do realizacji założonych celów, mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość o własne interesy, z uwzględnieniem interesów innych.