EFEKTYWNY ROZWÓJ PRACOWNIKÓW – 4 GRUDNIA 2014 R.

W grudniu 2014 roku odbyły się interaktywne warsztaty, skierowane do Trenerów oraz Specjalistów, Ekspertów, Koordynatorów ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników, a także Training, Learning & Development Managerów i Kierowników Zespołu Trenerów. Na warsztatach prezentowane były best business practices, dotyczące efektywnego rozwoju pracowników, w tym sił sprzedaży i IT, a także zostały rozwiązane realne case’y autorską metodą Business Cases Cafѐ (BCC). Spotkanie w gronie wieloletnich praktyków oraz sprawdzonych ekspertów było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń, zainspirowania się i nowego, świeżego spojrzenia na swoje codzienne działania.

Szczegółowe informacje na temat tego Spotkania uzyskają Państwo pod numerem telefonu: +48 784 000 751 lub pod adresem:kontakt@businessnova.pl

EFEKTYWNY ROZWÓJ PRACOWNIKÓW