HR BP III EDYCJA – JAK BUDOWAĆ WSPÓŁPRACĘ ZESPOŁÓW HR (BUSINESS PARTNERZY I CENTRA EKSPERCKIE), ABY RAZEM DOSTARCZAŁY SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU? – 28-29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

W wielu organizacjach funkcja HR reprezentowana jest przez kilka zespołów – najczęstszy podział ról polega na wydzieleniu grupy HR Business Partnerów oraz Centrów Eksperckich. Rzeczywistość wielu firm pokazuje, że między przedstawicielami obu zespołów często dochodzi do nieporozumień. Wynikają one np. z różnic w odbiorze roli HR lub oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych, czy też akcjonariuszy i firmy macierzystej. To w jaki sposób HR radzi sobie z tymi nieporozumieniami oraz jakie usługi finalnie dostarcza biznesowi ma bardzo mocny wpływ nie tylko na swój wizerunek, ale także na sukces całej firmy. Wystarczy pomyśleć o skutkach źle dobranej polityki rekrutacji na wybrane stanowiska (wynikających ze skopiowania wprost rozwiązań zza oceanu) lub nietrafionej polityki utrzymania kluczowych pracowników (będącej skutkiem braku elastyczności wobec standardów).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wspólnie z praktykami, wieloletnimi HR Business Partnerami, Dyrektorami HR, a także Szefami Centrów Eksperckich w ramach HR stworzyliśmy pierwsze w Polsce praktyczne spotkanie, połączone z warsztatami, skierowane do: HR Business Partnerów, Senior HR Business Partnerów, Dyrektorów i Koordynatorów HR BP’s, a także przedstawicieli Centrów Eksperckich HR.

Podczas III edycji warsztatów tematem przewodnim był często występujący dylemat: jak budować współpracę zespołów HR (Business Partnerzy i Centra Eksperckie), aby razem dostarczały efektywne rozwiązania dla biznesu?

W trakcie Spotkania koncentrowaliśmy się na rozwiązywaniu realnych przypadków i omówieniu wyzwań, z którymi mierzą się HR Business Partnerzy w swojej codziennej pracy, połączyliśmy prelekcje z pracą warsztatową, by skorzystać z tego, co najlepsze w obu tych formach. Stworzyliśmy przestrzeń do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz sprawdzonych praktyk. Pomogło to zyskać świeże spojrzenie oraz znaleźć inspirujące rozwiązania na „odwieczny problem”.

W programie m.in.:

 • 2 WARSZTATY ROZWIĄZYWANIA REALNYCH PRZYPADKÓW
  • Między młotem a kowadłem – czyli jak HR Business Partnerzy powinni radzić sobie z odmiennością oczekiwań projektantów rozwiązań HR oraz potrzebami biznesu?
  • Jak zdefiniować zakres odpowiedzialności oraz system miar, mówiących o efektywności współpracy HR Business Partnerów z Centrami Eksperckimi HR?
 • 4 CASE STUDY PRZEDSTAWICIELI HR DUŻYCH FIRM W POLSCE
  • Jak zbudować zasady współpracy między HR BP a HR CE tak, aby klient wewnętrzny miał przekonanie, że otrzymuje realną wartość dzięki pracy całego HR – case study Volvo Group
  • Ewolucja współpracy Centrów Eksperckich HR z HR BP: od silosów do wspólnej agendy – case study Unilever
  • Jak w pełni wykorzystać różnorodność kompetencji HR – elastyczne reagowanie na potrzeby i zmiany w biznesie – case study T-Mobile
  • Indywidualne podejście i lokalne rozwiązania przy zastosowaniu korporacyjnych standardów – case study Carlsberg
 • OUT-OF-THE-BOX INSPIRACJA DLA HR SPOZA POLSKI
  • Approaching HR strategy with Lean Startup Methodology – how innovative „startup way” of creating HR solutions can make a difference – case study Sanoma

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach 🙂
Zespół BusinessNova

Szczegółowe informacje na temat tego Spotkania uzyskają Państwo pod adresem: kontakt@businessnova.pl

BusinessNova – to platforma do wymiany inspiracji i doświadczeń.

Organizujemy Spotkania biznesowe, skierowane do top managementu średnich i dużych firm, na których prezentowane są best business practices kluczowych liderów światowego rynku oraz rozwiązywane są realne case’y autorską metodą Business Cases Cafѐ (BCC).