REALNY WPŁYW HR BUSINESS PARTNERA NA EFEKTYWNOŚĆ BIZNESU (II EDYCJA)

„REALNY WPŁYW HR BUSINESS PARTNERA NA EFEKTYWNOŚĆ BIZNESU” (II EDYCJA)

4-5 LISTOPADA 2014 R., WARSZAWA, WARSAW MARRIOTT HOTEL

„W październiku tego roku uruchomiliśmy pierwsze w Polsce praktyczne warsztaty dla HR Business Partnerów, połączone z rozwiązywaniem case’ów oraz pokazaniem best business practices kluczowych firm, w których HR BP odgrywa znaczącą rolę.

Z racji dużego zainteresowania projektem, a ograniczoną liczbą miejsc, na Państwa prośbę zorganizowaliśmy II edycję praktycznych warsztatów, które odbyły się w dniach 4-5 listopada.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty z udziałem certyfikowanego Facylitatora. Podczas warsztatów grupa praktyków (HR Business Partnerów) pracowała na realnych case’ach, wymieniając się swoim doświadczeniem i inspirując się od siebie nawzajem.

Drugiego dnia wystąpili przedstawiciele takich firm, jak: Grupa Żywiec, mBank, DHL Express, Poczta Polska, którzy na przykładach swoich firm pokazali jaką rolę w ich organizacjach odgrywa HR BP, w jaki sposób buduje współpracę z Biznesem i wpływa na jego efektywność.”

Julia Ivanova, BusinessNova

Szczegółowe informacje na temat tego Spotkania uzyskają Państwo pod numerem telefonu: +48 784 000 751 lub pod adresem: kontakt@businessnova.pl

BusinessNova – to platforma do wymiany inspiracji i doświadczeń.

Organizujemy Spotkania biznesowe, skierowane do top managementu średnich i dużych firm, na których prezentowane są best business practices kluczowych liderów światowego rynku oraz rozwiązywane są realne case’y autorską metodą Business Cases Cafѐ (BCC).